teisipäev, 11. august 2009

Vikerraadio kommentaar: Sotsiaalmaksu lagi omaniku- ja palgatulule

Ülemöödunud nädalal Äripäevas ilmunud tippadvokaatide sissetulekute edetabel juhtis tähelepanu probleemile, mida maksuamet üritab uue juhendiga lahendada. Eestis ei ole omanikutulu ehk dividendid maksustatud sotsiaalmaksuga. Osa ettevõtluses tegutsevaid inimesi aga elatub ainult omanikutulust ehk nende panus solidaarsesse pensioni ja ravikindlustusse on olematu.
Advokaadid on kõige ilmekam näide, sest nende sissetulek on kõrge ja osa advokaadibüroode juhatustesse kuuluvatest omanikest ei maksa endale juhatuse liikme tasu. Samas on büroode omanikud just need, kes aktiivselt büroo töös osalevad ning klientidega tegelevad. Seetõttu ei saa väita, et meie tippadvokaadid on passiivsed omanikud.
Äripäev vaatas läbi suurimate ehk enam kui viie miljoni kroonise aastakäibega advokaadibüroode eelmise aasta aruanded ning avastas, et kui dividende teenib juhatusse kuuluv advokaat keskmiselt 154 143 krooni kuus, siis keskmine juhatuse liikme tasu on ainult 15 911 krooni ehk natukene üle Eesti keskmise palga. Suured käärid on põhjustatud sellest, et osa büroosid ei maksa oma juhile palka.

Maksuametis on koostamisel juhend, mille alusel oleks võimalik osa omanikutuluna makstavast tasust käsitleda palgana ja seda siis vastavalt maksustada. Kui ettevõtte omanik osaleb aktiivselt firma juhtimises ja saab samas iga kuu alampalka ning teiste ettevõtte töötajate töötasu on suurem, siis võib maksuamet osa omanikutulust käsitleda varjatud palga maksmisena.
Selline juhend ei ole aga kõige parem lahendus kirjeldatud probleemile. Esiteks tekitab see erinevaid tõlgendamisvõimalusi ja vaidlusi. On võimatu hinnata, kui suur on omaniku panus oma firmasse juhina ja kui suur on see panus omanikuna.
Maksuameti pakutav lahendus sisaldab endas ettevõtja jaoks maksuriski, sest tal on keeruline ära arvata, kas tema enda määratud palga ja omanikutulu suhe on selline, mis ka maksuametile meeldib. Kui ei meeldi, siis tuleb hiljem tasuda lisaks juurdemääratud maksusummale ka tekkinud maksuvõlalt intressid või minna kohtusse vaidlema.
Kuigi Eestis on näiteid, kus töötasu võetakse välja omanikutuluna, et sotsiaalmaksust hoiduda, ei saa sellest kohe automaatselt järeldada, et omanikutulu ehk dividendid peakski olema maksustatud sarnaselt palgaga. Kui me läheksime seda teed, siis põgeneksid ettevõtlikud inimesed Eestist. Tuleb arvestada, et omanikutulu ei teeni mitte ainult eraisikud, vaid ka juriidilised isikud oma tütarfirmadest.
Omanikutulu ei saa võrdsustada palgaga juba seetõttu, et selle saamine ei ole kindlustatud ja sõltub ettevõtte käekäigust. Samuti eeldab ettevõtjana tegutsemine suuremate riskide võtmist võrreldes palgatööga. Eesti probleem on võrreldes teiste riikidega kõrge sotsiaalmaksumäär ja kui me nüüd üritaksime seda määra kasutada omanikutulu maksustamisel, siis viskaksime pesuveega välja ka lapse ehk tapaksime ettevõtlikkuse. Sotsiaalmaksu laekumist ei aitaks see aga kuidagi parandada. Pigem võiks riik hoopis soosida ettevõtjana oma oskuste müümist.

Kirjeldatud probleemile pakkus mõistliku lahenduse maksuspetsialist Ranno Tingas. Ta soovitas võtta kasutusule põhimõtte, mida praegu rakendatakse Eestis füüsilisest isikust ettevõtja maksustamisel. Füüsilisest isikust ettevõtjale on pandud paika sotsiaalmaksu alam- ja ülempiir. Kui sinu ettevõtlustulu ületab teatud summa, siis sellelt summalt enam sotsiaalmaksu maksma ei pea. See piir (töötasu alammäärade 15-kordne summa) on muidugi nii kõrgele seatud, et tõenäoliselt on Eestis võimalik ühe käe sõrmedel lugeda üles füüsilisest isikust ettevõtjad, kes praegu kehtivat maksimaalset sotsiaalmaksu piiri ületavad ja kelle osa tulust on siis sotsiaalmaksuvaba. Aga kui see piir tuua madalamale ja kehtestada kõigile inimestele sõltumata sellest, kas tehakse palgatööd või teenitakse omanikutulu, siis oleks tegemist hea lahendusega.
Tingase hinnangul võiks sotsiaalmaksu lagi olla fikseeritud või sõltuda Eesti keskmisest palgast või konkreetse ettevõtte palgafondist. Sisulisel tähendab tema idee, et teatud piirini on omanikutulu maksustatud sarnaselt töötasuga. Kui töötasu ja omanikutulu ületavad sotsiaalmaksu ülempiiri, siis on mõlemad aga sotsiaalmaksust vabad.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar