teisipäev, 22. veebruar 2011

Vitsuti vaikimine süvendab kahtlusi

Kui mõni teema jääb toppama, siis soovitatakse ajakirjanikel kasutada pikemate teemade uurimisel vana detektiivi meetodi ehk kogutud info süstematiseerida, välja printida ja kausta panna ning siis seda aeg-ajalt sirvida ja kui õnnestub mingeid uusi fakte saada, siis need lisada. Võib juhtuda, et suure õhinaga mingit vihjet uurima asudes ei oska sa pöörata tähelepanu olulistele detailidele. Eriti, kui infot ja dokumente on palju. Hiljem oma kogutud andmeid uuesti lugedes võid aga need detailid üles leida ja mõistatus võib hakata lahenema.

Vitsuti ja Õispuu ühisäri on hea näide

Kirjutasime kunagi Arco Vara ostetud Tivoli kinnistust, mille ehitsumaht hiljem teistele üllatusena suurenes. Siis laekus vihjeid, et Arco Vara ja linnaametnikud mängisid kokku. Mingeid ühiseid sidemeid me aga Arco Vara omanike ja linnaametnike vahel toona ei leidnud ning kirjutasimegi loo tekkinud kahtlustest.

Tegelikult olid need sidemed avalikes registrites olemas, aga me ei osanud neile toona pöörata tähelepanu. Pealtnägijas ilmunud lugu aitas need sidemed leida üles ja teema taas päevakajaliseks muuta.

Toomas Vitsut on võtnud vaikimistaktika, aga ma arvan, et ta ei saa lõputult selle teema eest ära joosta. Arco Vara üks juhte Hillar-Peeter Luitsalu kasutas aga tuntud nõksu ehk viitas võimalusele, et ta võib Äripäevas ilmunud loo pärast kohtusse minna. Kogemus ütleb, et kohtuga ähvardamise eesmärk on teema päevakorralt ära saada ja panna avalikkus ning ülejäänud meedia kahtlema konkreetses artiklis ilmunud faktides. Kui teema vaibub, siis vaibub ka soov minna kohtusse. Nimetatud juhtumi puhul oleks kohtuivaidlus päris põnev ja ma arvan, et see aitaks kaasa Vitusti äride tagamaade avalikuks tulekule.

Lisan siia ka täna Vikerraadio eetris olnud enda kommentaari.

Möödunud nädalal kutsus Äripäev toimetuse juhtkirjas uurimisasutusi üles alustama uurimist paar nädalat tagasi ETV saates Pealtnägija avalikustatud Tallinn kõrgete linnajuhtide Toomas Vitsuti ja Toomas Õispuu eraäri osas. Selgitan, miks selline üleskutse ajalehe poolt tehti.

Äripäeval õnnestus koguda uusi fakte Vitsuti-Õispuu äritegevuse kohta, mille avaldasime möödunud kolmapäeval. Need faktid viitavad, et Tallinna linnas mõjukatel ametikohtadel istuvad mehed võisid saada meelehead ning hoiduda Eesti riigile maksude tasumisest. Või on tegemist taas ühe Keskerakonna varjatud rahastamisskeemiga.

Tallinna volikogu juhtivale Vitsutile ja linnaplaneerimisametit juhtivale Õispuule kuulunud erafirma tegeles Vahemerel lõhekaine vedamisega. Uurimisasutuste huvi peaks äratama see, kuidas Vitsut ning Õispuu sellesse ärisse sattusid ning kes ja mis tingimustel aitas neil äri püsti panna.

Miks valiti Arco Vara?

Vitsutile ja Õispuule pakuti 2005. aastal head teenimisvõimalust Vitsuti tuttava Heinar Inno poolt. Tallinna linnaisad otsustasidki asutada ettevõtte Eastern Shipping Group. Probleemiks oli aga see, et neil polnud piisavalt algkapitali, et osta äriks vajalik laev, millega saaks Vahemerel hakata lõhkeainesaadetisi vedama. Rahapuudus ajas linnaisad Tallinnas mitmeid suuri kinnisvaraarendusi omanud Arco Vara asutajate jutule, kes otsustasidki Vitsutit ja Õispuud aidata ning soetasid neile vajaliku laeva. Hiljem müüsid Arco Vara asutajad laeva omanud ettevõtte maha 1 krooni eest ning said 1,9 miljonit krooni kahjumit. On tähelepanuväärne, et sisuliselt tasuta antud ettevõte teenis igal aastal stabiilselt 1,5 miljoni krooni suurust renditulu. Seetõttu võib oletada, et laeva omanud firma müügist saadud kahjum oli kellegi kasu.

See on põhjus, miks korruptsioonikuritegude uurijad peaksid tundma huvi Vitsuti ja Õispuu ning Arco Vara asutajate omavaheliste suhete ning tehingute vastu. Tuleks selgitada välja, mis motiividel kinnisvaraettevõtjad otsustasid soetada kehvas seisus oleva väikese kaubalaeva ja anda selle linnajuhtide käsutusse.

Üheks põhjuseks võivad olla Arco Vara ärihuvid Tallinna linnas. Vitsut ja Õispuu said tänu oma ametikohtadele ja positsioonile pealinnas võimul olevas Keskerakonnas mõjutada linnvalitsust langetama Arco Vara jaoks soodsaid otsuseid. Kas nad seda ka tegid, selle peaksidki uurijad välja selgitama.

Kes võlgneb Arakale?

Samuti on oluline teada, kas Vitsut ja Õispuu võivad ka veel praegu olla Arco Vara asutajate poolt mõjutatavad. Näiteks üks Arco loojatest Arti Arakas lausus laevatehingut kommenteerides, et tal on sellest tehingust saamata summa, mis jääb 100 000 ja 200 000 euro vahele. Arakas ei täpsustanud, kes talle selle raha võlgneb, aga kui selleks on linnaplaneerimisameti juht ja volikogu esimees, siis võib olla risk, et võla tasumiseks kasutavad need kõrged linnajuhid ära oma positsiooni. Seetõttu ei saa ka öelda, et tegemist on aastate taguse juhtumiga, mis pole täna enam päevakajaline. See lugu on päevakajaline, sest linna raha jagamisel ja suunamisel osalevatel inimestel võivad olla kaelas suured võlad.

Korruptsioonikahtlus pole aga ainus, mis Vitsuti ning Õispuu laevaäri puhul peaks uurijate tähelepanu köitma. Õispuu on Pealtnägijale öelnud, et tema jaoks oli tegemist äriga, kus ta kaotas raha. See väide ei pruugi pidada paika, sest Õispuu ja Vitsut võisid üritada oma tulusid varjata ning vältida maksude tasumist Eesti riigile.

On fakt, et Vitsuti ning Õispuu firma tegi 2005. aasta lõpus ja 2006. aasta esimesel poolel Vahemerel ja Mustal merel vähemalt 25 reisi. Kui me aga loeme mõlemale mehele kuuluva ettevõtte majandusaasta aruannet, siis seal ei ole ühtegi märget, et nende reiside eest oleks firmale laekunud ka tulu.

Tulu kadus offshore

Põhjus on selles, et lõhkeainevedamisest teenitud raha suunati Seišellidel registreeritud offshore-firmasse Japro. See oli ka ettevõte, mis tõenäoliselt oli lepingulistes suhtes Arco Vara omanikele kuuluva ning laeva omanud firmaga.

Kaks Tallinna linnas olulisel ametipositsioonil olevat inimest on oma eraäri peitnud maksuparadiisi ja avalikkusel on seetõttu selle äri tagamaadest väga keeruline saada head ülevaadet. Kui kõik oleks olnud aus ja eetiline, siis ei oleks kasutatud offshore-firmasid ja linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ei poeks selle teema kohta esitatud küsimustele vastamise eest peitu.

Ootan, et Õispuu ja Vitsut teeksid avalikuks offshore-firma aruanded ning näitaksid, kui palju nad tegelikult tulu teenisid ja kuidas selle teenistuse pealt on tasutud maksud ning millised kokkulepped olid tehtud Arco Vara omanikega.

Tegelikult saavad korruptsiooni ja maksudest hoidumise kahtlusi hajutada Vitsut ning Õispuu ise. Selleks tuleb neil esineda ühe ausa ülestunnistusega. Seni nad ei ole aga olnud huvitatud oma eraäri tagamaade avalikustamisest. Seetõttu on ka põhjust arvata, et nad on teinud midagi sellist, mille avalikuks tulekut üritatakse kiivalt varjata.

1 kommentaar:

  1. Minuarust olete valesti pannud ühe asja siiski. Nimelt rõhutad raadios ja siin, et kuna Vitsut on kõrgele kohale upitatud, siis peaks ta rääkima oma partei tehingutest. Tegelikult on tõenäoliselt täpselt vastu pidi – selle eest kohti saadaksegi, et suud peavad ja alla kirjutavad kuhu vaja. Kui ta elaks liinidel, siis ei oleks ta usutav, aga volikogu juhi koht on just sobilik.

    VastaKustuta